Sara w Nelin

Jag heter Sara Westergren Nelin.

Människor frågade när jag började att rita och jag har ritat sedan jag kunde greppa en krita. Min fråga är varför andra slutar. Som 12åring sommarjobbade jag med att måla dalahästar i Nusnäs, det var mitt sommarjobb tills jag var arton. Jag har illustrerat några små skrifter och varit en av flera utställare i några utställningar genom åren. 2013 hade jag in första egna utställning och efter det fick jag blodad tand, nu försöker jag, förutom salonger och gemensamma utställningar att ha 1-2 utställningar om året.

Se mer om mina utställningar under fliken utställningar.

Jag är autodidakt men sedan september 2013 läser jag på Edsviks konstskola. Ritar främst med kladdkritor men även tusch/blyerts.

En vän kallade mig Tavelskojare. Det är ett epitet som har fått hänga kvar, jag tror att det har sin grund i ett bildningskomplex. Men även det att humor har en viktig plats i mitt skapande. Jag rör mig gärna i gränslandet mellan dröm och verklighet. Tycker om att titta nära på detaljer, angripa från oväntade vinklar. En stor grund för inspiration kommer från barn, deras tolkning av omvärlden är inte lika förutbestämd.

Välkommen in i mitt Galleri!

Sara